Skriv ut den här sidan

Läkarmottagning

Till oss kan du komma med din kroniska sjukdom eller enklare besvär som till exempel urinvägsinfektioner eller halsfluss. 

Du kan beställa besökstid eller telefontid till din läkare via telefon eller internet. 

Varje dag finns också kortare akuta tider för dig med lättare akuta besvär så som:

  • Övre luftvägsinfektion
  • Halsinfektion
  • Luftrörsbesvär/hosta
  • Öroninflammation
  • Urinvägsinfektion
  • Akuta allergiska besvär
  • Sårskada

Vi har också fokus på din hälsa och ger råd och stöd när du vill förändra din livsstil. 

Här hos oss på läkarmottagning arbetar ett 10-tal specialister i allmänmedicin tillsammans med läkare under utbildning (ST och AT).